fbpx

פרוכות

פרוכות

זה השער לה' תכלת -- קוד המוצר: product_723
פרוכת עמודי חגים זהב -- קוד המוצר: RGP-518-006
פרוכת עמודי חגים -- קוד המוצר: RGP-518-05
פרוכת בית המקדש -- קוד המוצר: RGP-518-01
פרוכת אפליקציות חגים -- קוד המוצר: RGP-518-19
פרוכת מנדלה עם כפורת כחול -- קוד המוצר: product_701
פרוכת חגים חלון -- קוד המוצר: product_858
שמע ישראל קליגרפיה לבן -- קוד המוצר: RGP-518-27-3
פרוכת חגים ריבועים -- קוד המוצר: product_898
מנדלה עם כפורת רויאל -- קוד המוצר: product_703
מנדלה עם כפורת לבן -- קוד המוצר: product_702
עץ חיים גווני כחול -- קוד המוצר: product_926
פרוכת חצי מנדלה כחול וזהב -- קוד המוצר: product_915
פרוכת עץ חיים -- קוד המוצר: product_924
פרוכת חצי מנדלה אלגנטית -- קוד המוצר: product_914
חלון לבית המקדש עם כפורת -- קוד המוצר: RGP-518-16
ברכנו אבינו גלים -- קוד המוצר: RGP-518-25
פרוכת ואהביו כצאת השמש -- קוד המוצר: RGP-518-04
מנורת למנצח בנגינות כחול -- קוד המוצר: RGP-518-13
פתח עיטורים ואפליקציה -- קוד המוצר: RGP-518-11
חלון לירושלים כחול -- קוד המוצר: RGP-518-15
פרוכת מנדלה ואפליקציות -- קוד המוצר: product_824
פרוכת חושן -- קוד המוצר: product_922
חלון לירושלים לבן -- קוד המוצר: RGP-518-15 - 2
פרוכת טקסטורה מוזהבת -- קוד המוצר: product_911
פרוכת גלים חגים -- קוד המוצר: product_835
פרוכת תוקדש אדון -- קוד המוצר: RGP-518-21
פרוכת שער זהב כחול -- קוד המוצר: product_916
זה השער לה' גווני זהב -- קוד המוצר: product_724
פרוכת מסגרת לבית המקדש -- קוד המוצר: product_917
פרוכת ברב חסדך ענני -- קוד המוצר: product_725
אפליקציות "שפתי תפתח" -- קוד המוצר: RGP-518-08
והאמת והשלום גווני חום -- קוד המוצר: RGP-518-25-2
מדליונים -- קוד המוצר: RGP-518-09
אור חדש -- קוד המוצר: RGP-518-24
אור חדש בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-24-2
אור חדש ירוק -- קוד המוצר: RGP-518-24-3
פרוכת מנדלה גווני כחול -- קוד המוצר: RGP-518-23
אלה מועדי ה' גלים לבן -- קוד המוצר: product_716
פרוכת מנדלה גווני חום -- קוד המוצר: RGP-518-23-2
עמודים "ואני תפילתי לך ה'" -- קוד המוצר: RGP-518-07
ונתתי שלום בארץ לבן וזהב -- קוד המוצר: product_720
שער -- קוד המוצר: RGP-518-12
זה השער לה' צבעוני -- קוד המוצר: product_7234
פרוכת מנדלה פרח -- קוד המוצר: product_828
עמודי רימונים -- קוד המוצר: RGP-518-06
בית המקדש עמודים -- קוד המוצר: RGP-518-02
שומע תפילה בתוספת עמודים -- קוד המוצר: RGP-518-22
שמע ישראל קליגרפיה כחול -- קוד המוצר: RGP-518-27
שמע ישראל קליגרפיה בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-27-2
פרוכת זכרנו לחיים -- קוד המוצר: product_857
ה' שפתי תפתח -- קוד המוצר: RGP-518-03
פרוכת עוגב אפליקציות -- קוד המוצר: product_759
פרוכת עץ שתול על פלגי מים -- קוד המוצר: product_927
עץ חיים כחול -- קוד המוצר: RGP-518-26
עץ חיים בצבע לבן -- קוד המוצר: RGP-518-26-2
כה אמר ה' -- קוד המוצר: RGP-518-29
פרוכת שילוב בדים -- קוד המוצר: RGP-518-34
פרוכת ויתנו לך כתר -- קוד המוצר: RGP-518-33
מנורת למנצח בנגינות לבן -- קוד המוצר: product_714
פרוכת אתנית -- קוד המוצר: product_823
פרוכת ושבו בנים לגבולם -- קוד המוצר: product_920
עץ חיים גווני כתום -- קוד המוצר: product_925
מנורת למנצח בנגינות בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-13-2
פרוכת שער וילנא -- קוד המוצר: RGP-518-30
פרוכת למנצח בצורת המנורה -- קוד המוצר: product_695
פרוכת מסורתית -- קוד המוצר: RGP-518-32
ונתתי שלום בארץ כחול -- קוד המוצר: product_718
ונתתי שלום בארץ כסף ולבן -- קוד המוצר: product_721
מנורת חב"ד -- קוד המוצר: RGP-518-10
ונתתי שלום בארץ בורדו -- קוד המוצר: product_719
פרוכת רימונים -- קוד המוצר: product_646
פרוכת עיטורים -- קוד המוצר: product_825
פרוכת כתר ועמודים -- קוד המוצר: product_826
פרוכת עיטורים לך אמר לבי -- קוד המוצר: product_836
פרוכת חלון חגים עם עמודים -- קוד המוצר: product_986

פרוכות חגים

זה השער לה' תכלת -- קוד המוצר: product_723
פרוכת עמודי חגים זהב -- קוד המוצר: RGP-518-006
פרוכת עמודי חגים -- קוד המוצר: RGP-518-05
פרוכת אפליקציות חגים -- קוד המוצר: RGP-518-19
פרוכת חגים חלון -- קוד המוצר: product_858
שמע ישראל קליגרפיה לבן -- קוד המוצר: RGP-518-27-3
פרוכת חגים ריבועים -- קוד המוצר: product_898
מנדלה עם כפורת לבן -- קוד המוצר: product_702
פרוכת מנדלה ואפליקציות -- קוד המוצר: product_824
חלון לירושלים לבן -- קוד המוצר: RGP-518-15 - 2
פרוכת גלים חגים -- קוד המוצר: product_835
פרוכת תוקדש אדון -- קוד המוצר: RGP-518-21
זה השער לה' גווני זהב -- קוד המוצר: product_724
פרוכת ברב חסדך ענני -- קוד המוצר: product_725
פרוכת חגים שופר -- קוד המוצר: product_979
אלה מועדי ה' גלים לבן -- קוד המוצר: product_716
ונתתי שלום בארץ לבן וזהב -- קוד המוצר: product_720
זה השער לה' צבעוני -- קוד המוצר: product_7234
שומע תפילה בתוספת עמודים -- קוד המוצר: RGP-518-22
פרוכת זכרנו לחיים -- קוד המוצר: product_857
עץ חיים בצבע לבן -- קוד המוצר: RGP-518-26-2
מנורת למנצח בנגינות לבן -- קוד המוצר: product_714
פרוכת אתנית -- קוד המוצר: product_823
ונתתי שלום בארץ כסף ולבן -- קוד המוצר: product_721
פרוכת עיטורים לך אמר לבי -- קוד המוצר: product_836

פרוכות בעיצוב מודרני

פרוכת מנדלה עם כפורת כחול -- קוד המוצר: product_701
מנדלה עם כפורת רויאל -- קוד המוצר: product_703
מנדלה עם כפורת לבן -- קוד המוצר: product_702
פרוכת חצי מנדלה כחול וזהב -- קוד המוצר: product_915
פרוכת חצי מנדלה אלגנטית -- קוד המוצר: product_914
ברכנו אבינו גלים -- קוד המוצר: RGP-518-25
פרוכת ואהביו כצאת השמש -- קוד המוצר: RGP-518-04
פרוכת מנדלה ואפליקציות -- קוד המוצר: product_824
פרוכת גלים חגים -- קוד המוצר: product_835
פרוכת גלים חגים צבעי פסטל -- קוד המוצר: product_987
זה השער לה' גווני זהב -- קוד המוצר: product_724
פרוכת מסגרת לבית המקדש -- קוד המוצר: product_917
פרוכת ברב חסדך ענני -- קוד המוצר: product_725
אפליקציות "שפתי תפתח" -- קוד המוצר: RGP-518-08
והאמת והשלום גווני חום -- קוד המוצר: RGP-518-25-2
אור חדש -- קוד המוצר: RGP-518-24
אור חדש בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-24-2
פרוכת גלים צבעי פסטל -- קוד המוצר: product_987_copy1632821145
אור חדש ירוק -- קוד המוצר: RGP-518-24-3
פרוכת מנדלה גווני כחול -- קוד המוצר: RGP-518-23
אלה מועדי ה' גלים לבן -- קוד המוצר: product_716
פרוכת מנדלה גווני חום -- קוד המוצר: RGP-518-23-2
עמודים "ואני תפילתי לך ה'" -- קוד המוצר: RGP-518-07
ונתתי שלום בארץ לבן וזהב -- קוד המוצר: product_720
זה השער לה' צבעוני -- קוד המוצר: product_7234
פרוכת מנדלה פרח -- קוד המוצר: product_828
פרוכת זכרנו לחיים -- קוד המוצר: product_857
פרוכת עוגב אפליקציות -- קוד המוצר: product_759
פרוכת עץ שתול על פלגי מים -- קוד המוצר: product_927
פרוכת שילוב בדים -- קוד המוצר: RGP-518-34
פרוכת אתנית -- קוד המוצר: product_823
פרוכת ושבו בנים לגבולם -- קוד המוצר: product_920
ונתתי שלום בארץ כחול -- קוד המוצר: product_718
ונתתי שלום בארץ כסף ולבן -- קוד המוצר: product_721
ונתתי שלום בארץ בורדו -- קוד המוצר: product_719

פרוכות בעיצוב קלאסי

עץ חיים גווני כחול -- קוד המוצר: product_926
פרוכת עץ חיים -- קוד המוצר: product_924
פתח עיטורים ואפליקציה -- קוד המוצר: RGP-518-11
חלון לירושלים כחול -- קוד המוצר: RGP-518-15
פרוכת חושן -- קוד המוצר: product_922
חלון לירושלים לבן -- קוד המוצר: RGP-518-15 - 2
פרוכת טקסטורה מוזהבת -- קוד המוצר: product_911
זה השער לה' גווני זהב -- קוד המוצר: product_724
פרוכת מסגרת לבית המקדש -- קוד המוצר: product_917
מדליונים -- קוד המוצר: RGP-518-09
שער -- קוד המוצר: RGP-518-12
זה השער לה' צבעוני -- קוד המוצר: product_7234
עמודי רימונים -- קוד המוצר: RGP-518-06
ה' שפתי תפתח -- קוד המוצר: RGP-518-03
פרוכת עץ שתול על פלגי מים -- קוד המוצר: product_927
עץ חיים כחול -- קוד המוצר: RGP-518-26
עץ חיים בצבע לבן -- קוד המוצר: RGP-518-26-2
פרוכת שילוב בדים -- קוד המוצר: RGP-518-34
עץ חיים גווני כתום -- קוד המוצר: product_925
פרוכת רימונים -- קוד המוצר: product_646
פרוכת עיטורים -- קוד המוצר: product_825
פרוכת עיטורים לך אמר לבי -- קוד המוצר: product_836

פרוכות מסורתיות

זה השער לה' תכלת -- קוד המוצר: product_723
פרוכת בית המקדש -- קוד המוצר: RGP-518-01
שמע ישראל קליגרפיה לבן -- קוד המוצר: RGP-518-27-3
חלון לבית המקדש עם כפורת -- קוד המוצר: RGP-518-16
מנורת למנצח בנגינות כחול -- קוד המוצר: RGP-518-13
פרוכת שער זהב כחול -- קוד המוצר: product_916
שער -- קוד המוצר: RGP-518-12
בית המקדש עמודים -- קוד המוצר: RGP-518-02
שמע ישראל קליגרפיה כחול -- קוד המוצר: RGP-518-27
שמע ישראל קליגרפיה בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-27-2
כה אמר ה' -- קוד המוצר: RGP-518-29
פרוכת ויתנו לך כתר -- קוד המוצר: RGP-518-33
מנורת למנצח בנגינות לבן -- קוד המוצר: product_714
מנורת למנצח בנגינות בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-13-2
פרוכת שער וילנא -- קוד המוצר: RGP-518-30
פרוכת למנצח בצורת המנורה -- קוד המוצר: product_695
פרוכת מסורתית -- קוד המוצר: RGP-518-32
מנורת חב"ד -- קוד המוצר: RGP-518-10
פרוכת כתר ועמודים -- קוד המוצר: product_826
שבת
טליתות
תיקים טלית ותפילין
חגים
בתי כנסת
שונות
עלון
בלוג
החזרות והחלפות
תנאי אספקה
אודותינו
יצירת קשר
logo
כניסת סוכנים