fbpx

פרוכות מסורתיות

בית המקדש כסף וכחול על לבן -- קוד המוצר: product_723
yes
פרוכת שער זהב כחול -- קוד המוצר: product_916
yes
חלון לבית המקדש בתוספת פינות -- קוד המוצר: RGP-518-17
yes
פרוכת כתר ועמודים -- קוד המוצר: product_826
yes
שמע ישראל קליגרפיה לבן -- קוד המוצר: RGP-518-27-3
yes
שמע ישראל קליגרפיה כחול -- קוד המוצר: RGP-518-27
yes
שמע ישראל קליגרפיה בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-27-2
yes
פרוכת גדולה מנורה, שבטים ושמע ישראל בורדו -- קוד המוצר: product_919
yes
פרוכת גדולה מנורה, שבטים ושמע ישראל כחול -- קוד המוצר: product_918
yes
פרוכת למנצח בצורת המנורה -- קוד המוצר: product_695
yes
חלון לבית המקדש עם כפורת -- קוד המוצר: RGP-518-16
yes
בית המקדש עמודים -- קוד המוצר: RGP-518-02
yes
חלון לבית המקדש עם עמודי רימונים -- קוד המוצר: RGP-518-28
yes
מנורת חב"ד -- קוד המוצר: RGP-518-10
yes
מנורת למנצח בנגינות כחול -- קוד המוצר: RGP-518-13
yes
פרוכת ויתנו לך כתר -- קוד המוצר: RGP-518-33
yes
פרוכת שער וילנא -- קוד המוצר: RGP-518-30
yes
מנורת למנצח בנגינות בהיר -- קוד המוצר: product_714
yes
כה אמר ה' -- קוד המוצר: RGP-518-29
yes
תוצאות 1 - 20 מתוך 20
שבת
טליתות
תיקים טלית ותפילין
חגים
בתי כנסת
שונות
עלון
בלוג
החזרות והחלפות
תנאי אספקה
אודותינו
יצירת קשר
logo
כניסת סוכנים