fbpx

פרוכות

פרוכות

שבטים כחול דארק -- קוד המוצר: RGP-518-15
yes
פרוכת עמודי חגים זהב -- קוד המוצר: RGP-518-006
yes
שבטים שמנת -- קוד המוצר: product_701
yes
בית המקדש כסף וכחול על לבן -- קוד המוצר: product_723
yes
שער תכלת זהב -- קוד המוצר: product_702
yes
בית המקדש זהב על לבן -- קוד המוצר: product_858
yes
פרוכת שער זהב כחול -- קוד המוצר: product_916
yes
פרוכת חושן -- קוד המוצר: product_922
yes
חלון לבית המקדש בתוספת פינות -- קוד המוצר: RGP-518-17
yes
מנדלה עם כפורת כחול דארק -- קוד המוצר: product_703
yes
חלון לירושלים לבן -- קוד המוצר: RGP-518-15 - 2
yes
פרוכת חגים ריבועים -- קוד המוצר: product_898
yes
פרוכת עמודי חגים -- קוד המוצר: RGP-518-05
yes
פרוכת מנדלה מהודרת על רקע בהיר -- קוד המוצר: RGP-518-14
yes
פרוכת כתר ועמודים -- קוד המוצר: product_826
yes
פרוכת טקסטורה מוזהבת -- קוד המוצר: product_911
yes
פרוכת אפליקציות חגים -- קוד המוצר: RGP-518-19
yes
פרוכת חגים אפליקציות בדים -- קוד המוצר: RGP-518-31
yes
מנדלה מהודרת על רקע כהה -- קוד המוצר: product_704
yes
שמע ישראל קליגרפיה לבן -- קוד המוצר: RGP-518-27-3
yes
מעויין אתני בתוספת כפורת כחול -- קוד המוצר: RGP-518-18-3
yes
שמע ישראל קליגרפיה כחול -- קוד המוצר: RGP-518-27
yes
עץ חיים כחול -- קוד המוצר: RGP-518-26
yes
עץ חיים בצבע לבן -- קוד המוצר: RGP-518-26-2
yes
מעויין אתני 3 צבעים עם כפורת תואמת -- קוד המוצר: RGP-518-18
yes
שמע ישראל קליגרפיה בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-27-2
yes
פרוכת חצי מנדלה כחול וזהב -- קוד המוצר: product_915
yes
פרוכת גדולה מנורה, שבטים ושמע ישראל בורדו -- קוד המוצר: product_919
yes
עץ חיים גווני כתום -- קוד המוצר: product_925
yes
פרוכת חצי מנדלה אלגנטית -- קוד המוצר: product_914
yes
פרוכת גדולה מנורה, שבטים ושמע ישראל כחול -- קוד המוצר: product_918
yes
עץ חיים גווני כחול -- קוד המוצר: product_926
yes
פרוכת ואהביו כצאת השמש -- קוד המוצר: RGP-518-04
yes
פרוכת למנצח בצורת המנורה -- קוד המוצר: product_695
yes
פרוכת עץ חיים -- קוד המוצר: product_924
yes
עמודים "ואני תפילתי לך ה'" -- קוד המוצר: RGP-518-07
yes
חלון לבית המקדש עם כפורת -- קוד המוצר: RGP-518-16
yes
פרוכת שבעת המינים ובית המקדש כחול -- קוד המוצר: product_913
yes
בית המקדש עמודים -- קוד המוצר: RGP-518-02
yes
מנדלה בהירה עם כפורת -- קוד המוצר: RGP-518-20
yes
ברכנו אבינו גלים -- קוד המוצר: RGP-518-25
yes
פרוכת שבעת המינים ובית המקדש סגול -- קוד המוצר: product_912
yes
והאמת והשלום גווני חום -- קוד המוצר: RGP-518-25-2
yes
פרוכת שער בית המקדש אתני פרחים -- קוד המוצר: product_899
yes
עמודי רימונים -- קוד המוצר: RGP-518-06
yes
מנורת חב"ד -- קוד המוצר: RGP-518-10
yes
פרוכת מנדלה גווני כחול -- קוד המוצר: RGP-518-23
yes
מנורת למנצח בנגינות כחול -- קוד המוצר: RGP-518-13
yes
פרוכת שילוב בדים -- קוד המוצר: RGP-518-34
yes
פרוכת מנדלה גווני חום -- קוד המוצר: RGP-518-23-2
yes
פרוכת ויתנו לך כתר -- קוד המוצר: RGP-518-33
yes
פרוכת עיטורים לך אמר לבי -- קוד המוצר: product_836
yes
פתח עיטורים ואפליקציה -- קוד המוצר: RGP-518-11
yes
פרוכת שער וילנא -- קוד המוצר: RGP-518-30
yes
פרוכת מנדלה ואפליקציות -- קוד המוצר: product_824
yes
פרוכת עיטורים -- קוד המוצר: product_825
yes
פרוכת מנדלה פרח -- קוד המוצר: product_828
yes
פרוכת רימונים -- קוד המוצר: product_646
yes
מנורת למנצח בנגינות בהיר -- קוד המוצר: product_714
yes
פרוכת ושבו בנים לגבולם -- קוד המוצר: product_920
yes
פרוכת עוגב אפליקציות -- קוד המוצר: RGP-518-03
yes
כה אמר ה' -- קוד המוצר: RGP-518-29
yes
פרוכת לארון קודש קליגרפיה עיטורים בהיר -- קוד המוצר: product_935
yes
פרוכת עוגב אפליקציות -- קוד המוצר: product_759
yes
מדליונים -- קוד המוצר: RGP-518-09
yes
זה השער לה' גווני זהב -- קוד המוצר: product_724
yes
פרוכת תוקדש אדון -- קוד המוצר: RGP-518-21
yes
חלון לבית המקדש עם עמודי רימונים -- קוד המוצר: RGP-518-28
yes
זה השער לה' צבעוני -- קוד המוצר: product_7234
yes
פרוכת מסגרת לבית המקדש -- קוד המוצר: product_917
yes
פרוכת עמודים חגים בהיר -- קוד המוצר: RGP-518-22
yes
פרוכת גלים חגים -- קוד המוצר: product_835
yes
פרוכת ברב חסדך ענני -- קוד המוצר: product_725
yes
אפליקציות "שפתי תפתח" -- קוד המוצר: RGP-518-08
yes
פרוכת זכרנו לחיים -- קוד המוצר: product_857
yes
פרוכת אתנית -- קוד המוצר: product_823
yes
אור חדש -- קוד המוצר: RGP-518-24
yes
אור חדש בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-24-2
yes
אור חדש ירוק -- קוד המוצר: RGP-518-24-3
yes
אלה מועדי ה' גלים לבן -- קוד המוצר: product_716
yes
ונתתי שלום בארץ כחול -- קוד המוצר: product_718
yes
ונתתי שלום בארץ לבן וזהב -- קוד המוצר: product_720
yes
ונתתי שלום בארץ כסף ולבן -- קוד המוצר: product_721
yes
פרוכת עמודים מהודרת רקע כחול טורקיז -- קוד המוצר: RGP-518-01
yes
פרוכת עץ שתול על פלגי מים -- קוד המוצר: product_927
פרוכת שער שבעת המינים השקיפה -- קוד המוצר: product_901
yes
פרוכת לארון קודש אלה מועדי ה' עיטורים -- קוד המוצר: product_934
yes
פרוכת בית המקדש כחול עם הקדשה -- קוד המוצר: product_984
yes
פרוכת בית המקדש בורדו עם הקדשה -- קוד המוצר: product_985
yes
פרוכת חלון חגים עם עמודים -- קוד המוצר: product_986
yes

פרוכות חגים

פרוכת עמודי חגים זהב -- קוד המוצר: RGP-518-006
yes
בית המקדש כסף וכחול על לבן -- קוד המוצר: product_723
yes
שער תכלת זהב -- קוד המוצר: product_702
yes
בית המקדש זהב על לבן -- קוד המוצר: product_858
yes
חלון לבית המקדש בתוספת פינות -- קוד המוצר: RGP-518-17
yes
חלון לירושלים לבן -- קוד המוצר: RGP-518-15 - 2
yes
פרוכת חגים ריבועים -- קוד המוצר: product_898
yes
פרוכת עמודי חגים -- קוד המוצר: RGP-518-05
yes
פרוכת מנדלה מהודרת על רקע בהיר -- קוד המוצר: RGP-518-14
yes
פרוכת אפליקציות חגים -- קוד המוצר: RGP-518-19
yes
פרוכת חגים אפליקציות בדים -- קוד המוצר: RGP-518-31
yes
שמע ישראל קליגרפיה לבן -- קוד המוצר: RGP-518-27-3
yes
עץ חיים בצבע לבן -- קוד המוצר: RGP-518-26-2
yes
מעויין אתני 3 צבעים עם כפורת תואמת -- קוד המוצר: RGP-518-18
yes
מנדלה בהירה עם כפורת -- קוד המוצר: RGP-518-20
yes
פרוכת עיטורים לך אמר לבי -- קוד המוצר: product_836
yes
פרוכת מנדלה ואפליקציות -- קוד המוצר: product_824
yes
מנורת למנצח בנגינות בהיר -- קוד המוצר: product_714
yes
פרוכת לארון קודש קליגרפיה עיטורים בהיר -- קוד המוצר: product_935
yes
זה השער לה' גווני זהב -- קוד המוצר: product_724
yes
פרוכת תוקדש אדון -- קוד המוצר: RGP-518-21
yes
חלון לבית המקדש עם עמודי רימונים -- קוד המוצר: RGP-518-28
yes
זה השער לה' צבעוני -- קוד המוצר: product_7234
yes
פרוכת עמודים חגים בהיר -- קוד המוצר: RGP-518-22
yes
פרוכת גלים חגים -- קוד המוצר: product_835
yes
פרוכת ברב חסדך ענני -- קוד המוצר: product_725
yes
פרוכת חגים שופר -- קוד המוצר: product_979
yes
פרוכת זכרנו לחיים -- קוד המוצר: product_857
yes
פרוכת אתנית -- קוד המוצר: product_823
yes
אלה מועדי ה' גלים לבן -- קוד המוצר: product_716
yes
ונתתי שלום בארץ לבן וזהב -- קוד המוצר: product_720
yes
ונתתי שלום בארץ כסף ולבן -- קוד המוצר: product_721
yes
פרוכת לארון קודש אלה מועדי ה' עיטורים -- קוד המוצר: product_934
yes

פרוכות בעיצוב מודרני

שבטים שמנת -- קוד המוצר: product_701
yes
שער תכלת זהב -- קוד המוצר: product_702
yes
מנדלה עם כפורת כחול דארק -- קוד המוצר: product_703
yes
פרוכת מנדלה מהודרת על רקע בהיר -- קוד המוצר: RGP-518-14
yes
מנדלה מהודרת על רקע כהה -- קוד המוצר: product_704
yes
מעויין אתני בתוספת כפורת כחול -- קוד המוצר: RGP-518-18-3
yes
מעויין אתני 3 צבעים עם כפורת תואמת -- קוד המוצר: RGP-518-18
yes
פרוכת חצי מנדלה כחול וזהב -- קוד המוצר: product_915
yes
פרוכת חצי מנדלה אלגנטית -- קוד המוצר: product_914
yes
פרוכת ואהביו כצאת השמש -- קוד המוצר: RGP-518-04
yes
עמודים "ואני תפילתי לך ה'" -- קוד המוצר: RGP-518-07
yes
פרוכת שבעת המינים ובית המקדש כחול -- קוד המוצר: product_913
yes
מנדלה בהירה עם כפורת -- קוד המוצר: RGP-518-20
yes
ברכנו אבינו גלים -- קוד המוצר: RGP-518-25
yes
פרוכת שבעת המינים ובית המקדש סגול -- קוד המוצר: product_912
yes
והאמת והשלום גווני חום -- קוד המוצר: RGP-518-25-2
yes
פרוכת שער בית המקדש אתני פרחים -- קוד המוצר: product_899
yes
פרוכת מנדלה גווני כחול -- קוד המוצר: RGP-518-23
yes
פרוכת שילוב בדים -- קוד המוצר: RGP-518-34
yes
פרוכת מנדלה גווני חום -- קוד המוצר: RGP-518-23-2
yes
פרוכת מנדלה ואפליקציות -- קוד המוצר: product_824
yes
פרוכת מנדלה פרח -- קוד המוצר: product_828
yes
פרוכת ושבו בנים לגבולם -- קוד המוצר: product_920
yes
פרוכת עוגב אפליקציות -- קוד המוצר: RGP-518-03
yes
פרוכת עוגב אפליקציות -- קוד המוצר: product_759
yes
זה השער לה' גווני זהב -- קוד המוצר: product_724
yes
זה השער לה' צבעוני -- קוד המוצר: product_7234
yes
פרוכת גלים חגים צבעי פסטל -- קוד המוצר: product_987
פרוכת מסגרת לבית המקדש -- קוד המוצר: product_917
yes
פרוכת עמודים חגים בהיר -- קוד המוצר: RGP-518-22
yes
פרוכת גלים חגים -- קוד המוצר: product_835
yes
פרוכת ברב חסדך ענני -- קוד המוצר: product_725
yes
אפליקציות "שפתי תפתח" -- קוד המוצר: RGP-518-08
yes
פרוכת זכרנו לחיים -- קוד המוצר: product_857
yes
פרוכת אתנית -- קוד המוצר: product_823
yes
אור חדש -- קוד המוצר: RGP-518-24
yes
אור חדש בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-24-2
yes
אור חדש ירוק -- קוד המוצר: RGP-518-24-3
yes
פרוכת גלים צבעי פסטל -- קוד המוצר: product_987_copy1632821145
אלה מועדי ה' גלים לבן -- קוד המוצר: product_716
yes
ונתתי שלום בארץ כחול -- קוד המוצר: product_718
yes
ונתתי שלום בארץ לבן וזהב -- קוד המוצר: product_720
yes
ונתתי שלום בארץ כסף ולבן -- קוד המוצר: product_721
yes
פרוכת עמודים מהודרת רקע כחול טורקיז -- קוד המוצר: RGP-518-01
yes
פרוכת עץ שתול על פלגי מים -- קוד המוצר: product_927

פרוכות בעיצוב קלאסי

שבטים כחול דארק -- קוד המוצר: RGP-518-15
yes
פרוכת חושן -- קוד המוצר: product_922
yes
חלון לירושלים לבן -- קוד המוצר: RGP-518-15 - 2
yes
פרוכת טקסטורה מוזהבת -- קוד המוצר: product_911
yes
עץ חיים כחול -- קוד המוצר: RGP-518-26
yes
עץ חיים בצבע לבן -- קוד המוצר: RGP-518-26-2
yes
עץ חיים גווני כתום -- קוד המוצר: product_925
yes
עץ חיים גווני כחול -- קוד המוצר: product_926
yes
פרוכת עץ חיים -- קוד המוצר: product_924
yes
פרוכת שבעת המינים ובית המקדש כחול -- קוד המוצר: product_913
yes
פרוכת שבעת המינים ובית המקדש סגול -- קוד המוצר: product_912
yes
פרוכת שער בית המקדש אתני פרחים -- קוד המוצר: product_899
yes
עמודי רימונים -- קוד המוצר: RGP-518-06
yes
פרוכת שילוב בדים -- קוד המוצר: RGP-518-34
yes
פרוכת עיטורים לך אמר לבי -- קוד המוצר: product_836
yes
פתח עיטורים ואפליקציה -- קוד המוצר: RGP-518-11
yes
פרוכת עיטורים -- קוד המוצר: product_825
yes
פרוכת רימונים -- קוד המוצר: product_646
yes
פרוכת עוגב אפליקציות -- קוד המוצר: RGP-518-03
yes
מדליונים -- קוד המוצר: RGP-518-09
yes
זה השער לה' גווני זהב -- קוד המוצר: product_724
yes
זה השער לה' צבעוני -- קוד המוצר: product_7234
yes
פרוכת מסגרת לבית המקדש -- קוד המוצר: product_917
yes
פרוכת עמודים מהודרת רקע כחול טורקיז -- קוד המוצר: RGP-518-01
yes
פרוכת עץ שתול על פלגי מים -- קוד המוצר: product_927

פרוכות מסורתיות

בית המקדש כסף וכחול על לבן -- קוד המוצר: product_723
yes
פרוכת שער זהב כחול -- קוד המוצר: product_916
yes
חלון לבית המקדש בתוספת פינות -- קוד המוצר: RGP-518-17
yes
פרוכת כתר ועמודים -- קוד המוצר: product_826
yes
שמע ישראל קליגרפיה לבן -- קוד המוצר: RGP-518-27-3
yes
שמע ישראל קליגרפיה כחול -- קוד המוצר: RGP-518-27
yes
שמע ישראל קליגרפיה בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-27-2
yes
פרוכת גדולה מנורה, שבטים ושמע ישראל בורדו -- קוד המוצר: product_919
yes
פרוכת גדולה מנורה, שבטים ושמע ישראל כחול -- קוד המוצר: product_918
yes
פרוכת למנצח בצורת המנורה -- קוד המוצר: product_695
yes
חלון לבית המקדש עם כפורת -- קוד המוצר: RGP-518-16
yes
בית המקדש עמודים -- קוד המוצר: RGP-518-02
yes
מנורת חב"ד -- קוד המוצר: RGP-518-10
yes
מנורת למנצח בנגינות כחול -- קוד המוצר: RGP-518-13
yes
פרוכת ויתנו לך כתר -- קוד המוצר: RGP-518-33
yes
פרוכת שער וילנא -- קוד המוצר: RGP-518-30
yes
מנורת למנצח בנגינות בהיר -- קוד המוצר: product_714
yes
כה אמר ה' -- קוד המוצר: RGP-518-29
yes
חלון לבית המקדש עם עמודי רימונים -- קוד המוצר: RGP-518-28
yes
שבת
טליתות
תיקים טלית ותפילין
חגים
בתי כנסת
שונות
עלון
בלוג
החזרות והחלפות
תנאי אספקה
אודותינו
יצירת קשר
logo
כניסת סוכנים