fbpx

סט לטלית ותפילין

קטיפה

קטיפה כחולה רקמה תימנית 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSV-42
קטיפה כחולה רימונים אלכסון צבעוני 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSV-50
קטיפה כחולה רימונים אלכסון כחול 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSV-52
קטיפה כחולה "ברכנו" כחול 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSV-36
קטיפה כחולה חושן צבעוני זהב 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSV-24
קטיפה כחולה רקמת פס ירושלים 240 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSV-33
כיסוי לטלית ותפילין קטיפה טורקיז 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-86
כיסוי לטלית ותפילין קטיפה שמנת זהב 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-85

אימפלה

גלים צד כחול 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGS-95
גלים צד אופוויט 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-96
מגן דוד אופוויט 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-98
"אם אשכחך" אופוויט 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-53
אתני כחול 270 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-52
אתני אופוויט 270 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-50
אתני אפור 270 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-51
מערת מכפלה כחול 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-92
מערת המכפלה אופוויט 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-93
רימונים אלכסון אופוויט כחול 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-46
רימונים אלכסון אבן צבעוני 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-44
מסגרת ריבועים כחול אופוויט כחול 310 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-100
אם אשכחך כחול 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-56
אם אשכחך אופוויט 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-55
חושן כסף 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-75
האש שלי אבן 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-71
האש שלי כחול 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-70
האש שלי אופוויט 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-69
אבסטרקט אופוויט אבן 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-68
אבסטרקט אפור 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-67
אבסטרקט כחול 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-66
חושן זהוב 270 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-41
מגזרת אופוויט זהוב 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-22
חושן צבעוני 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-18
רימונים אלכסון כחול חצוי 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-17
רימונים אלכסון אפור חצוי 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-16
רימונים אלכסון ירוק חצוי 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-15
רימונים אלכסון אופוויט צבעוני 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-14
מעוינים אופוויט חום 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-04
מעויינים אןפוויט כחול 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-03
מגזרת כחול 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-25
מסגרת ריבועים אופוויט חום 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-37
מסגרת ריבועים כחול 310 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-99
ואני תפילתי אופוויט כחול 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-35
ואני תפילתי כחול 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-33
ה' עוז כחול 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-32
ה' עוז אופווטי כחול 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-31
מגזרת אופוויט כחול 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-29
רימונים אלכסון אפור 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-28
רימונים אלכסון כחול 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-27
מעוינים כחול 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-26
גלים אופוויט כחול 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-80
גלים כחול 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-81
מעויין כסף 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-82
עמודים אופוויט 310 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSI-89

ארוג

מגן דוד כחול 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-122
ארוג טורקיז תכלת עלים 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-115
חצוי כחול- כחול אפור 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-125
משולב תכלת עיטורים 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-102
ארוג כחול אפור 230 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-124
ארוג גלים משולב טורקיז 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-112
ארוג משולב צבעוני 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-126
משולב גאומטרי תכלת ושמנת 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-85
משולב גאומטרי אפור ושמנת 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-84
ארוג משולב עם מעויינים 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-86
טורקיז עם תבליט עור 240 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-123
שמנת בהיר תבלט עור 240 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-114
תכלת כהה תבליט עור 240 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR--119
ירוק תבליט עור 240 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-104
חרדל תבליט עור 240 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-105
אפור שחור תבליט עור 240 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-108
תבליט עור ארוג חום 240 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-109
כחול כהה תבליט עור 240 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-107
מנורה אופוויט כחול 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-40
ברכנו טורקיז בהיר 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-129
מנורה כחול 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-38
מנורה תכלת 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-37-1
פס רימונים ירוק 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-49
פס רימונים אפור 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-29
פס רימונים תכלת 290 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-91
ירושלים כחול כהה 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-121
ברכנו כחול כהה 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-120
ירושלים חום - אפור 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-113
ברכנו טורקיז כחול 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-116
ברכנו תכלת 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-103
ברכנו אפור 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-06
ברכנו חום בהיר 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-117
ירושלים תכלת 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-98
ירושלים אפור 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-02
ירושלים חום בהיר 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-118
שמעה ה' תכלת כסף 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-48
ארוג פס כחול 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-20
ארוג פס אפור 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-21
ויטראז' כחול 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-27
טוב להודות ארוג חום 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-128
טוב להודות כחול 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-56
טוב להודות ארוג תכלת טורקיז 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-127
אתני צבעוני 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-72
גלים ארוג אופוויט 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-67
גלים ארוג כחול 300 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-68
אפור ארוג משולב משולשים 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-93
כחול ארוג משולב משולשים 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-94
טורקיז ארוג משולב משולשים 280 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSR-95

עור

דמוי עור "שפתי תפתח" RGSO-02 260 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGSO-02
שבת
טליתות
תיקים טלית ותפילין
חגים
בתי כנסת
שונות
עלון
בלוג
החזרות והחלפות
תנאי אספקה
אודותינו
יצירת קשר
logo
כניסת סוכנים