בתי כנסת

פרוכות

פרוכת אפליקציות חגים -- קוד המוצר: RGP-518-19
פרוכת תוקדש אדון -- קוד המוצר: RGP-518-21
פרוכת עמודי חגים זהב -- קוד המוצר: RGP-518-006
פרוכת עמודי חגים -- קוד המוצר: RGP-518-05
פרוכת מנדלה עם כפורת כחול -- קוד המוצר: product_701
פרוכת חגים חלון -- קוד המוצר: product_858
פרוכת חגים ריבועים -- קוד המוצר: product_898
מנדלה עם כפורת רויאל -- קוד המוצר: product_703
מנדלה עם כפורת לבן -- קוד המוצר: product_702
פרוכת חצי מנדלה כחול וזהב -- קוד המוצר: product_915
פרוכת חצי מנדלה אלגנטית -- קוד המוצר: product_914
פרוכת ואהביו כצאת השמש -- קוד המוצר: RGP-518-04
חלון לירושלים כחול -- קוד המוצר: RGP-518-15
חלון לירושלים לבן -- קוד המוצר: RGP-518-15 - 2
פרוכת טקסטורה מוזהבת -- קוד המוצר: product_911
פרוכת גלים חגים -- קוד המוצר: product_835
חלון לבית המקדש עם כפורת -- קוד המוצר: RGP-518-16
זה השער לה' תכלת -- קוד המוצר: product_723
זה השער לה' גווני זהב -- קוד המוצר: product_724
זה השער לה' צבעוני -- קוד המוצר: product_7234
והאמת והשלום גווני חום -- קוד המוצר: RGP-518-25-2
אור חדש -- קוד המוצר: RGP-518-24
אור חדש בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-24-2
אור חדש ירוק -- קוד המוצר: RGP-518-24-3
פתח עיטורים ואפליקציה -- קוד המוצר: RGP-518-11
אפליקציות "שפתי תפתח" -- קוד המוצר: RGP-518-08
מדליונים -- קוד המוצר: RGP-518-09
שער -- קוד המוצר: RGP-518-12
פרוכת מנדלה גווני כחול -- קוד המוצר: RGP-518-23
פרוכת מנדלה גווני חום -- קוד המוצר: RGP-518-23-2
פרוכת מנדלה ואפליקציות -- קוד המוצר: product_824
פרוכת מנדלה פרח -- קוד המוצר: product_828
עמודים "ואני תפילתי לך ה'" -- קוד המוצר: RGP-518-07
עמודי רימונים -- קוד המוצר: RGP-518-06
בית המקדש עמודים -- קוד המוצר: RGP-518-02
פרוכת בית המקדש -- קוד המוצר: RGP-518-01
שומע תפילה בתוספת עמודים -- קוד המוצר: RGP-518-22
פרוכת חושן -- קוד המוצר: product_922
שמע ישראל קליגרפיה כחול -- קוד המוצר: RGP-518-27
שמע ישראל קליגרפיה בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-27-2
שמע ישראל קליגרפיה לבן -- קוד המוצר: RGP-518-27-3
פרוכת זכרנו לחיים -- קוד המוצר: product_857
ה' שפתי תפתח -- קוד המוצר: RGP-518-03
פרוכת עוגב אפליקציות -- קוד המוצר: product_759
עץ חיים כחול -- קוד המוצר: RGP-518-26
עץ חיים בצבע לבן -- קוד המוצר: RGP-518-26-2
פרוכת מסורתית -- קוד המוצר: RGP-518-32
פרוכת ויתנו לך כתר -- קוד המוצר: RGP-518-33
כה אמר ה' -- קוד המוצר: RGP-518-29
פרוכת שילוב בדים -- קוד המוצר: RGP-518-34
מנורת למנצח בנגינות כחול -- קוד המוצר: RGP-518-13
מנורת למנצח בנגינות לבן -- קוד המוצר: product_714
פרוכת אתנית -- קוד המוצר: product_823
פרוכת ושבו בנים לגבולם -- קוד המוצר: product_920
מנורת למנצח בנגינות בורדו -- קוד המוצר: RGP-518-13-2
פרוכת שער וילנא -- קוד המוצר: RGP-518-30
פרוכת למנצח בצורת המנורה -- קוד המוצר: product_695
אלה מועדי ה' גלים לבן -- קוד המוצר: product_716
ונתתי שלום בארץ כחול -- קוד המוצר: product_718
ונתתי שלום בארץ לבן וזהב -- קוד המוצר: product_720
ונתתי שלום בארץ כסף ולבן -- קוד המוצר: product_721
מנורת חב"ד -- קוד המוצר: RGP-518-10
ונתתי שלום בארץ בורדו -- קוד המוצר: product_719
פרוכת ברב חסדך ענני -- קוד המוצר: product_725
פרוכת רימונים -- קוד המוצר: product_646
פרוכת עיטורים -- קוד המוצר: product_825
פרוכת כתר ועמודים -- קוד המוצר: product_826
פרוכת עיטורים לך אמר לבי -- קוד המוצר: product_836
פרוכת שער זהב כחול -- קוד המוצר: product_916
פרוכת מסגרת לבית המקדש -- קוד המוצר: product_917

מעילים לספרי תורה

האמת והשלום גווני חום 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_679
האמת והשלום גווני כחול 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_685
אור חדש גווני כחול 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_675
אור חדש גווני ירוק 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_677
אור חדש גווני בורדו 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_676
מעיל לספר תורה - גלים 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-09
מעיל לספר תורה - אפליקציות 2,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-11
מעיל לספר תורה - חגים 2,200 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-01
מעיל לספר תורה - יהלומים 1,200 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-07
פס רימונים 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_629
ברכת כהנים תחרה כחול 2,400 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_684
ברכת כהנים תחרה בורדו 2,400 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_683
מעיל לחגים עמוד רימונים 1,900 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_686
מעיל לספר תורה - שער וילנא 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-08
מעיל לספר תורה - עמודי להבות 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-06
מעיל לספר תורה - עמודי רימונים 2,000 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-05
מעיל לספר תורה - רימונים 2,000 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-04
מעיל לספר תורה - שבטים 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-03
מעיל לספר תורה - מעיל חושן 1,500 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-02
מנדלה פסוקים 2,000 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_682
הללוהו במינים ועוגב 1,900 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_691
ה' שפתי תפתח בורדו וזהב 1,500 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_680
ה' שפתי תפתח כסף וכחול 1,500 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_681
עץ חיים כחול 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_687
עץ חיים לבן 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_690
מעיל שילובי בדים ופסוק 1,600 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_689
הללוי-ה מעגלים 2,000 ₪ ליחידה קוד המוצר: 132
שמע תפילה 1,600 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_693
למנצח בצורת המנורה 2,100 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_694

כיסוים לבימה

כיסוי בימה- גלים -- קוד המוצר: RGKB-01
עמודים ואני תפילתי -- קוד המוצר: product_726
במה גלים -- קוד המוצר: product_731
הקשיבה לקול שועי -- קוד המוצר: product_728
מעוין תחרה -- קוד המוצר: product_729
מעוין ברכת כהנים -- קוד המוצר: product_730
תקעו בחודש שופר -- קוד המוצר: product_732
מנורות על עמודים כחול -- קוד המוצר: product_733
מנורות על עמודים בורדו -- קוד המוצר: product_734
עץ חיים טורקיז -- קוד המוצר: product_735
עץ חיים צבע כחול -- קוד המוצר: product_744
ואני תפילתי חגים -- קוד המוצר: product_737
אלה מועדי ה' עמודים כחול -- קוד המוצר: product_738
אלה מועדי ה' עמודים לבן -- קוד המוצר: product_739
במה מוטיבים חגים -- קוד המוצר: product_752
אמת מארץ תצמח קרם -- קוד המוצר: product_740
אמת מארץ תצמח טורקיז -- קוד המוצר: product_741
שמע תפילה לבן -- קוד המוצר: product_754
שומע תפילה קרם -- קוד המוצר: product_753
פתח שערי שמים כחול -- קוד המוצר: product_742
פתח שערי שמיים חום -- קוד המוצר: product_743
למנצח בצורת המנורה סגול -- קוד המוצר: product_755
למנצח בצורת המנורה כחול -- קוד המוצר: product_756
ונתת שלום בארץ לבן זהב -- קוד המוצר: product_746
ונתתי שלום בארץ ירוק -- קוד המוצר: product_747
ונתתי שלום בארץ צבע כחול -- קוד המוצר: product_750
לב טהור עמודי רימונים -- קוד המוצר: product_751
שמע ישראל בורדו -- קוד המוצר: product_757
שמע ישראל כחול וכסף -- קוד המוצר: product_758
שבת
טליתות
תיקים טלית ותפילין
חגים
בתי כנסת
שונות
עלון
בלוג
החזרות והחלפות
תנאי אספקה
אודותינו
יצירת קשר
logo