fbpx

בתי כנסת

מעילים לספרי תורה

האמת והשלום גווני חום 1,950 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_679
האמת והשלום גווני כחול 1,950 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_685
אור חדש גווני כחול 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_675
מעיל לספר תורה פתח שערי שמיים 2,200 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_978
אור חדש גווני ירוק 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_677
אור חדש גווני בורדו 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_676
מעיל לספר תורה - גלים 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-09
מעיל לספר תורה - אפליקציות 2,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-11
מעיל לספר תורה - חגים 2,200 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-01
מעיל לספר תורה - יהלומים 1,200 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-07
פס רימונים 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_629
מעיל פס רימונים בגווני בורדו זהב 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_980
ברכת כהנים תחרה כחול 2,400 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_684
ברכת כהנים תחרה בורדו 2,400 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_683
מעיל לחגים עמוד רימונים 1,900 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_686
מעיל לספר תורה - שער וילנא 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-08
מעיל לספר תורה - עמודי להבות 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-06
מעיל לספר תורה - עמודי רימונים 2,000 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-05
מעיל לספר תורה - רימונים 2,000 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-04
מעיל לספר תורה - שבטים 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-03
מעיל לספר תורה - מעיל חושן 1,500 ₪ ליחידה קוד המוצר: RGT-02
מנדלה פסוקים 2,000 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_682
הללוהו במינים ועוגב 1,900 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_691
ה' שפתי תפתח בורדו וזהב 1,500 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_680
ה' שפתי תפתח כסף וכחול 1,500 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_681
עץ חיים כחול 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_687
עץ חיים לבן 1,800 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_690
מעיל שילובי בדים ופסוק 1,600 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_689
הללוי-ה מעגלים 2,000 ₪ ליחידה קוד המוצר: 132
שמע תפילה 1,600 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_693
למנצח בצורת המנורה 2,100 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_694
מעיל מלכותי כחול תכלת 2,300 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_928
מעיל לספר תורה מלכותי גווני אפור כסוף 2,300 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_932
מעיל לספר תורה מעוטר סגול ותכלת 2,300 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_930
מעיל לספר תורה גווני אפור כסוף 2,300 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_931
מעיל לספר תורה מעוטר גווני טורקיז 2,300 ₪ ליחידה קוד המוצר: product_933

כיסויים לבימה

כיסוי בימה- גלים -- קוד המוצר: RGKB-01
עמודים ואני תפילתי -- קוד המוצר: product_726
במה גלים -- קוד המוצר: product_731
הקשיבה לקול שועי -- קוד המוצר: product_728
מעוין תחרה -- קוד המוצר: product_729
מעוין ברכת כהנים -- קוד המוצר: product_730
מנורות על עמודים בורדו -- קוד המוצר: product_734
תקעו בחודש שופר -- קוד המוצר: product_732
מנורות על עמודים כחול -- קוד המוצר: product_733
עץ חיים טורקיז -- קוד המוצר: product_735
עץ חיים צבע כחול -- קוד המוצר: product_744
ואני תפילתי חגים -- קוד המוצר: product_737
אלה מועדי ה' עמודים כחול -- קוד המוצר: product_738
אלה מועדי ה' עמודים לבן -- קוד המוצר: product_739
במה מוטיבים חגים -- קוד המוצר: product_752
אמת מארץ תצמח קרם -- קוד המוצר: product_740
אמת מארץ תצמח טורקיז -- קוד המוצר: product_741
שמע תפילה לבן -- קוד המוצר: product_754
שומע תפילה קרם -- קוד המוצר: product_753
פתח שערי שמים כחול -- קוד המוצר: product_742
פתח שערי שמיים חום -- קוד המוצר: product_743
האמת והשלום אהבו -- קוד המוצר: product_968
למנצח בצורת המנורה סגול -- קוד המוצר: product_755
למנצח בצורת המנורה כחול -- קוד המוצר: product_756
ונתת שלום בארץ לבן זהב -- קוד המוצר: product_746
ונתתי שלום בארץ ירוק -- קוד המוצר: product_747
ונתתי שלום בארץ צבע כחול -- קוד המוצר: product_750
לב טהור עמודי רימונים -- קוד המוצר: product_751
שמע ישראל בורדו -- קוד המוצר: product_757
שמע ישראל כחול וכסף -- קוד המוצר: product_758
במה מנדלה בשילוב פסוקים -- קוד המוצר: product_964
במה באורך נראה אור -- קוד המוצר: product_965
כיסוי במה תקעו בחודש שופר -- קוד המוצר: product_966
כיסוי בימה כחול עם עמודים -- קוד המוצר: product_970
כיסוי לבמה עיטור -- קוד המוצר: product_969
שבת
טליתות
תיקים טלית ותפילין
חגים
בתי כנסת
שונות
עלון
בלוג
החזרות והחלפות
תנאי אספקה
אודותינו
יצירת קשר
logo
כניסת סוכנים